Nieświadomość to przyczyna porażki

Twój Nieświadomy Umysł jest tą częścią ciebie,

która się uczy. Być może myślałeś, że do tej pory uczyłeś się świadomie i chociaż nauka musi również angażować świadomy umysł, to jednak to Twój Nieświadomy Umysł wszystko zapamiętuje. Wszystko to, czego się kiedyś nauczyłeś staje się częścią Twojego Nieświadomego Umysłu.

Pomyśl o tym wszystkim, czego się do tej pory nauczyłeś. Zanim poruszyliśmy ten temat, o czym pamiętałeś w świadomy sposób?

Prawdopodobnie o niczym. Gdybyś musiał pamiętać wszystkie znane Ci numery telefonów świadomie, to nie byłoby już miejsca na nic więcej, prawda? Wszelkie formy uczenia się dokonują się na poziomie nieświadomości.

Pomyśl o wszystkich numerach telefonów,

których się nauczyłeś i które teraz pamiętasz. Na przykład, na pewno pamiętasz Twój numer telefonu, prawda? Jeśli chcesz wziąć udział w małym doświadczeniu, proszę powiedz teraz ten numer sam do siebie. Zanim jednak pomyślałeś o Twoim  numerze, gdzie on był? To oczywiste, że musiał być gdzieś przechowywany i że Ty nie zdawałeś sobie sprawy z tego, że to się działo w Twoim Nieświadomym Umyśle – w tej części Twojego umysłu, której istnienia nie jesteś świadomy w tej chwili. Należy podkreślić fakt, że wszystko czego kiedykolwiek się nauczyliśmy jest przechowywane w Nieświadomym Umyśle .

Nie myśl tymczasem o tym jak potężnym narzędziem dysponujesz . A może chciałbyś się nauczyć sprawniej je wykorzystywać …?